MQ-GREPP

Framtaget av legitimerad biomedicinsk analytikern Margareta Qadoumi vid Karolinska Sjukhuset. 
Invented by certified biomedical analyst Margareta Qadoumi at Karolinska Hospital.

det här är hållaren som håller ordning på din arbetspats

Handskförpackningshållare för engångshandskar och engångsförkläden.
Holder for disposable glove packs.

Hållare för handsprit till patientens sänggavel.
Disinfectant dispenser for patient beds.